Hữu nghị - Hợp tác

Giám đốc Viện Hồ Chí Minh (LB Nga) chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Ngày 1/9/2020, Giáo sư, Tiến sĩ Sử học Vladimir Kolotov – Giám đốc Viện Hồ Chí Minh, Đại học Tổng hợp Quốc gia Saint Petersburg – đã gửi tới Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Nga Trần Bình Minh Thư chúc mừng 75 năm Quốc khánh Việt Nam.

Bức thư viết: “Những thập niên qua, trong cuộc đấu tranh gian khổ và căng thẳng, Việt Nam đã bảo vệ được những thành quả của Cách mạng Tháng Tám, thống nhất lãnh thổ quốc gia và vững vàng gia nhập nhóm những nước đang phát triển năng động.

Các thành viên đoàn đại biểu Liên hiệp Hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt-Nga bên Tượng Bác Hồ trong khuôn viên Đại học Tổng hợp Quốc gia Saint Petersburg (tháng 9/2018)

Các thành viên đoàn đại biểu Liên hiệp Hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt-Nga bên Tượng Bác Hồ trong khuôn viên Đại học Tổng hợp Quốc gia Saint Petersburg (tháng 9/2018)

Hội Hữu nghị Việt-Nga đã góp phần quan trọng vào việc củng cố nền độc lập của Việt Nam cũng như việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Liên Xô, sau này là Liên bang Nga.

Giáo sư V. Kolotov tiếp các đại biểu Liên hiệp Hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt-Nga trong phòng làm việc tại Viện Hồ Chí Minh (tháng 9/2018)

Giáo sư V. Kolotov tiếp các đại biểu Liên hiệp Hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt-Nga trong phòng làm việc tại Viện Hồ Chí Minh (tháng 9/2018)

Chúng ta vui mừng nhận thấy, được thành lập theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1950, Hội Hữu nghị Việt-Nga ngày nay là nhịp cầu vững chắc của tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước chúng ta.

a-b

Chúc đồng chí Chủ tịch Hội và toàn thể hội viên Hội Hữu nghị Việt-Nga dồi dào sức khỏe và nhiều thành tựu mới vì lợi ích của nhân dân hai nước chúng ta”.

                                                                      P.V  

Dòng sự kiện

Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn
Về khu tưởng niệm chiến tranh ở Kha-tưn, Cộng hòa Bê-la-rút.
THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI
Ngày Chiến thắng 9 tháng 5 rất đỗi thiêng liêng với mọi người dân Liên bang Nga.