Tin tức - Hoạt động

Hội Hữu nghị Việt-Nga được tặng Bằng khen của Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng

Ngày 6/1/2020, tại Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 do Ban Đối ngoại Trung ương Đảng tổ chức ở Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt-Nga được tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong năm 2019.

Bằng khen do Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Hoàng Bình Quân ký nêu rõ: Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga “có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2019 trên lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị”.

Đây là phần thưởng rất xứng đáng cho tập thể Hội Hữu nghị Việt-Nga sau một năm triển khai rất nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, rộng khắp từ trung ương đến các địa phương và các Chi hội nhằm tăng cường tình cảm hữu nghị, đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy sự hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước Việt Nam và LB Nga. Phần thưởng này cũng là nguồn động viên toàn thể Hội Hữu nghị Việt-Nga tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình hoạt động trong năm 2020 với nhiều sự kiện quan trọng trong quan hệ Việt-Nga, nhiều ngày kỷ niệm đáng nhớ đối với nhân dân hai nước.

Bang khen Hoi Viet-Nga

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, đánh giá cao những đóng góp tích cực của lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân vào những thành tựu đối ngoại chung của đất nước trong năm qua.

Bà Trương Thị Mai đề nghị tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng tham gia của hệ thống chính trị trong hoạt động đối ngoại nhân dân với vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, các đoàn thể và tổ chức nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, phát huy phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động. Công tác phối hợp đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân cần tăng cường, có sự phối hợp chặt chẽ hơn, chia sẻ thông tin giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức nhân dân trong các hoạt động; phối hợp với các hội, đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài do các Đại sứ quán thành lập để tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân.

Bà Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị  Ảnh: TTXVN

Bà Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ảnh: TTXVN

Bà Trương Thị Mai nhấn mạnh, các đơn vị phải nghiên cứu, sửa đổi bổ sung và ban hành cơ chế chính sách, tạo điều kiện tốt hơn để đối ngoại nhân dân tiếp tục phát huy. Bên cạnh đó, tiếp tục thể chế hóa các chủ trương của Đảng, tạo khuôn khổ pháp lý phát huy tốt hơn vai trò của đối ngoại nhân dân; tiếp tục bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân.

Trưởng ban Dân vận Trung ương tin tưởng năm 2020, hoạt động đối ngoại nhân dân tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, góp phần nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Theo Báo cáo tổng kết của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng và tham luận của các đại biểu dự Hội nghị, trong năm 2019, hoạt động đối ngoại nhân dân nhìn chung được triển khai tích cực, hiệu quả với nhiều hoạt động lớn có ý nghĩa thiết thực.

Nhiều hoạt động có tính chất phức tạp, nhạy cảm đã được chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời với sự phối hợp ngày càng chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các tổ chức nhân dân và các cơ quan hữu quan, bảo đảm yêu cầu về an ninh, chính trị, đối ngoại. Các đoàn thể, tổ chức nhân dân ngày càng có nhiều đóng góp thiết thực, cụ thể và quan trọng trong việc triển khai chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Các đoàn thể, tổ chức nhân dân ở Trung ương cơ bản tuân thủ nghiêm túc các quy định về quản lý hoạt động đối ngoại, thực hiện tốt hơn quy định về thông tin, báo cáo trước và sau khi tổ chức hoạt động. Nhiều tổ chức đã tiến hành sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới quy chế quản lý hoạt động đối ngoại nội bộ, tiếp tục quán triệt và thực hiện các quy chế, quy định về đối ngoại, tổ chức nhiều hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ đối ngoại. Việc xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động đối ngoại của các tổ chức trong năm qua tiếp tục chuyển biến tích cực theo hướng thực chất hơn; tỷ lệ thực hiện các hoạt động trong kế hoạch của các tổ chức nhìn chung cao hơn so với các năm trước. Nhiều tổ chức đã làm tốt công tác xã hội hóa và huy động nguồn lực bổ sung cho kinh phí hoạt động đối ngoại.

Một số đơn vị được tặng Cờ thi đua của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng  Ảnh: TTXVN

Một số đơn vị được tặng Cờ thi đua của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Ảnh: TTXVN

Bối cảnh tình hình an ninh, chính trị, kinh tế thế giới 2020 sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn và tình hình các điểm nóng sẽ tiếp tục có những diễn biến căng thẳng. Mặt khác, cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, quá trình hội nhập khu vực và quốc tế ngày một sâu rộng tiếp tục đặt ra nhiều cơ hội và thách thức cho Việt Nam. Trong đó, việc bắt đầu nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (2020-2021) và đảm nhận vị trí Chủ tịch ASEAN 2020 là cơ hội khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và trong khu vực, song cũng là thách thức lớn đối với Việt Nam.

Bối cảnh này tác động trực tiếp đến đối ngoại nhân dân, đòi hỏi các cơ quan chỉ đạo quản lý cũng như các đoàn thể, tổ chức nhân dân cần nâng cao hơn nữa năng lực hội nhập quốc tế, dự báo tình hình, chủ động nắm bắt cơ hội đề xuất phối hợp xử lý hiệu quả các vấn đề đối ngoại.

                                                                                                                     - P.V và TTXVN -

Dòng sự kiện

Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn
Về khu tưởng niệm chiến tranh ở Kha-tưn, Cộng hòa Bê-la-rút.
THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI
Ngày Chiến thắng 9 tháng 5 rất đỗi thiêng liêng với mọi người dân Liên bang Nga.