Hội địa phương - Chi hội

Hội Hữu nghị Việt – Nga tỉnh Phú Thọ tham dự Đại hội II Liên hiệp các TCHN tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đai diện lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt – Nga tỉnh Phú Thọ đã trình bày tham luận “Công tác phát triển hội viên, thúc đẩy hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị của Hội Hữu nghị Việt – Nga tỉnh Phú Thọ”

Sáng 22/8, tại Phú Thọ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận Báo cáo nhiệm kỳ I Liên hiệp tỉnh Phú Thọ. Theo đó, Liên hiệp tỉnh đã thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo về công tác đối ngoại nhân dân của Trung ương, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh. Cụ thể: Chỉ thị 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; Kế hoạch số 24-KH/TU ngày 22/11/2011 của Tỉnh uỷ Phú Thọ triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra, bảo đảm thực hiện có hiệu quả các nội dung đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ khóa II ra mắt tại Đại hội

Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ khóa II ra mắt tại Đại hội

Được thành lập ngày 25/9/2013, Liên hiệp tỉnh Phú Thọ đã có những bước phát triển quan trọng, trong đó có 7 tổ chức hữu nghị thành viên với trên 2000 hội viên ở các Hội thành viên của Liên hiệp tỉnh.

Hàng năm, Liên hiệp tỉnh Phú Thọ và các đơn vị thành viên đã tổ chức hàng chục chương trình gặp mặt, giao lưu hữu nghị, học tập kinh nghiệm, giới thiệu, quảng bá hình ảnh Phú Thọ với bạn bè quốc tế. Công tác đối ngoại nhân dân đã góp phần thu hút du khách và các nhà đầu tư nước ngoài vào hoạt động tại tỉnh Phú Thọ, góp phần vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Đại hội II đề ra mục tiêu, nhiệm vụ của Liên hiệp tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2018 – 2023 với một trong những nhiệm vụ ưu tiên là tiếp tục đẩy mạnh công tác hòa bình, hữu nghị và hợp tác góp phần nâng cao vị thế của tỉnh Phú Thọ trong quá trình hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế; phát triển, mở rộng quan hệ hữu nghị với các nước, đặc biệt là các nước đã có Hội hữu nghị cấp tỉnh; thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân. Bên cạnh đó, Liên hiệp sẽ không ngừng củng cố, phát triển tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động và điều kiện làm việc của Liên hiệp tỉnh Phú Thọ; nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối ngoại của đội ngũ cán bộ, đảm bảo hiệu quả từng hoạt động của các hội và tổ chức thành viên; chú trọng công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại.

Đại hội đã hiệp thương bầu 23 Ủy viên Ban Chấp hành; ông Đỗ Ngọc Dũng, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Phó Chủ tịch Liên hiệp tỉnh Phú Thọ khoá I, được Đại hội bầu làm Chủ tịch Liên hiệp tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Trình bày tham luận tại Đại hội, đại diện lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Phú Thọ nêu rõ: "Từ một Ban liên lạc cựu sinh viên các trường đại học của Liên Xô với hơn 20 thành viên, đến nay Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Phú Thọ đã có trên 200 hội viên sinh hoạt tại  5 chi hội. Hội viên của Hội hiện nay không chỉ là những người đã từng học tập tại liên xô trước đây mà còn có anh chị em công nhân lao động, hoạt động kinh doanh. Có hội viên chưa một lần đến nước Nga nhưng yêu mến nước Nga, con người Nga, văn hóa Nga và quý trọng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt - Nga nên tự nguyện tham gia sinh hoạt Hội.

Để tăng cường công tác phát triển hội viên, BCH Hội Hữu nghị Việt – Nga tỉnh đã thông qua một số chủ trương, biện pháp để tăng cường hoạt động ở các chi hội.

Trước đây, nhiều chi hội trực thuộc  không tổ chức sinh hoạt thường xuyên, định kỳ, do vậy hội viên không nắm được các chủ trương, nội dung công tác của BCH. BCH Hội đã yêu cầu các chi hội thường xuyên tổ chức sinh hoạt, phổ biến, quán triệt các chủ trương, quy định, nội dung công tác đã được BCH thông qua; các chi hội căn cứ vào đặc điểm tỉnh hình của mình, sáng tạo các hình thức sinh hoạt cụ thể cho phù hợp,  đồng thời qua các hình thức sinh hoạt này tạo nên tình cảm ấm cúng, đoàn kết và chia sẻ trong hội viên.

Song song với việc làm trên, Hội đã quan tâm, dành nhiều công sức hơn cho việc thu hút giới trẻ đến với Hội. Bởi chính họ sẽ là đối ngũ kế cận, gánh vác sứ mệnh lịch sử, tiếp tục duy trì và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và sự hợp tác cùng có lợi giữa nhân dân hai nước Việt - Nga. 

Chủ trương chung của BCH trong thời gian tới là tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Hữu nghị Việt - Nga bằng những hoạt động thích hợp, đa dạng để thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, trong đó có công tác đối ngoại nhân dân; những thành tựu trong công cuộc đổi mới của Việt Nam, góp phần giúp  công dân Liên bang Nga, nhất là giới trẻ, thêm hiểu biết về Việt Nam và quan hệ hữu nghị Việt - Nga; tranh thủ sự ủng hộ, phối hợp hành động của nhân dân Liên bang Nga; củng cố, phát triển Hội Hữu nghị Việt - Nga, cuốn hút giới trẻ tích cực tham gia hoạt động của Hội... ".

Bản tham luận cũng giới thiệu với Đại hội Liên hiệp một số kinh nghiệm hoạt động của Hội, khẳng định  "Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh Phú Thọ là một trong các hội thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh có bề dày hoạt động sớm nhất và phong phú nhất. Các hoạt động của Hội trong những năm qua đã góp phần tích cực vào công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh nhà, đồng thời cũng đóng góp tích cực vào các hoạt động, phong trào chung của các Hội Hữu nghị Việt - Nga trong cả nước. Hội đã có nhiều hoạt động tích cực và thiệt thực trong công tác vận động phi chính phủ, hoạt động từ thiện góp phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh...".

Bản tham luận của Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Phú Thọ đã được Đại hội II của Liên hiệp tỉnh quan tâm theo dõi, đánh giá cao.

Ảnh đầu bài: Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Phú Thọ tham dự Đại hội II Liên hiệp tỉnh

                                                                      P.V

Dòng sự kiện

Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn
Về khu tưởng niệm chiến tranh ở Kha-tưn, Cộng hòa Bê-la-rút.
THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI
Ngày Chiến thắng 9 tháng 5 rất đỗi thiêng liêng với mọi người dân Liên bang Nga.