Một số hình ảnh về cuộc diễu binh và các hoạt động kỷ niệm Chiến thắng 9/5 tại Moskva

ссылка на сайт