Vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc phát triển quan hệ Việt-Nga - các bài viết về Vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc phát triển quan hệ Việt-Nga, tin tức Vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc phát triển quan hệ Việt-Nga

Hội thảo về vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc phát triển quan hệ Việt-Nga

Hội thảo về vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc phát triển quan hệ Việt-Nga

16:26 21/10/2020
Ngày 20/10/2020 đã diễn ra Hội thảo khoa học – thực tiễn quốc tế “Vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc phát triển quan hệ Việt-Nga”. Đồng tổ chức sự kiện này là Hội Hữu nghị Nga-Việt, với sự hỗ trợ của Quỹ tài trợ của Tổng thống Nga, và Hội Hữu nghị Việt-Nga.

Dòng sự kiện

Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn
Về khu tưởng niệm chiến tranh ở Kha-tưn, Cộng hòa Bê-la-rút.
THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI
Ngày Chiến thắng 9 tháng 5 rất đỗi thiêng liêng với mọi người dân Liên bang Nga.